پنالتی زدن مهدی تاج

رئیس فدراسون فوتبال کشورمان در تمرینات تیم ملی نوجوانان در گوام هند حاضر شد. تاج در حضور بازیکنان پنالتی زدن را تمرین کرد.ببینید:

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا