بهترین جوابی که میشه به جهانگیری داد!

جهانگیری: نباید کسی به #بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب #سیاسی کند!

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا