خداحافظ

خیلی ناراحتم کردین تو اون دنیا یقتون رو می گیرم امید وارم یه روزی بینمتون و خفتون کنم

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا