سینه زنی کودکان عشایر بختیاری!

ای بسا منزلت هیئت های لاکچری پایتخت با مداحان میلیونی در مقابل سینه زنی این کودکان عشایر بختیاری، نزد سیدالشهدا به مثابه قطره ای در مقابل دریا هم نباشد- کانال عسل - Aparat.com/Antinamard

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا