حمله همه جانه به عضلات بازو با **دالاس مک کاور**

✍️برنامه تمرینی بازو نایب قهرمان آرنولد کلاسیک اروپا: ▪️پشت بازو سیم کش تک تک/ 3 ست/ 10 تکرار ▪️پشت بازو سیم کش طنابی/ 4 ست/ 5 تکرار ▪️پشت بازوهالتر خوابیده میز شیبدار(بالاسینه)/4 ست/ 10 تکرار ▪️پشت بازو سیم کش تک بالای سر/ 3 ست/ 8 تکرار ▪️جلوبازو دمبل ایستاده متوالی/ 1 ست/ تا ناتوانی

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا