کاشت براکی تراپی پستان

در این ویدئو نحوه کاشت براکی تراپی برای درمان سرطان پستان توسط دکتر حمیدرضا دهقان منشادی متخصص رادیوتراپی انکولوژی نمایش داده می شود

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا