تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی در مجلس

تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی در مجلس ▫️رحمانی فضلی اولین کارت زردی دولت ،توضیحاتی ارائه داد #اخبار2030 @simanews

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا