حمله قبیله مورچه ها به قبیله دیگر دزدیدن ملکه و تخم ها

حمله ی وحشیانه قبیله مورچه ها به قبیله دیگر و دزدین ملکه و به تاراج بردن تخم ها ، لاروها و مورچه های پرستار که شکمشان مملو از شیره است..

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا