بیانات کوبنده رهبرانقلاب در مورد رژیم صهیونیستی

اگر غلطی از رژیم صهیونیستی سربزندجمهوری اسلامی تل آویو و حیفارا با خاک یکسان خواهد کرد.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا