حال و هوای استقبال کنندگان شهید حججی در فرودگاه مهرآباد

پیکر شهید شهید حججی ساعت 8:30 وارد فرودگاه مهرآباد شد و استقبال کنندگان بسیاری به استقبال پیکر این شهید آمده اند. اسقبال کنندگان درحال برگزاری مراسم عزاداری هستند.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا