جواد مقدم -شب اول محرم 96

اربابم من و دست عنایت تو/ می خوام از تو حمایت تو/ گناه من زیاد حسین/ امیدمه رضایت تو ... سینه زنی شور شب اول محرم با نوای جواد مقدم هیئت غریب مدینه امیر کلا سال 1396 .

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا