نماهنگ بسیار زیبا برای هفته دفاع مقدس با صدای حامدزمانی

پرنده فکر و ذکرش،آبُ دون نیست پرنده فکر آسمونه و بس ما آبُ دونو با قفس ،نخواستیم هم آبُ دون ارزونی تون ،هم قفس

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا