پیشی گرفتن واردات بر صادرات - علیرضا بای

واردات خودرو در 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد بیش از 42 درصد و از لحاظ ارزش نزدیک به 50 درصد افزایش داشته است. گمرک ایران از واردات 37 هزار و 600 دستگاه به ارزش یک میلیارد و 33 میلیون دلار در 5 ماهه اول امسال خبر داد. در این مدت البته فقط واردات خودرو افزایش نیافته، و به طور کلی تراز تجاری کشور منفی شده، یعنی مجموع صادرات کمتر از واردات شده است.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا