ورود رزمندگان حشد الشعبی به شهر کرکوک

لحظه ورود رزمندگان حشد الشعبی به شهر کرکوک جهت تامین امنیت و مقابله با با هرگونه آشوب احتمالی کردها http://fa.alkawthartv.com/news/94495

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا