شده آسمان خيمه غم | میثم مطیعی

شده آسمان خیمه غم/ زمین و زمان غرق ماتم دوباره افق، رنگ خون است/ سلام ای هلال محرم دوباره محرم رسید و / حسینیه شد سینه هامان دل اهل دل سینه زن شد /نفسهایمان مرثیه خوان به هر خط مقتل/ بیا خون بگرییم كه منزل به منزل/ چو مجنون بگرییم (یاحسین یابن الزهرا) بخوان روضه خوان بار دیگر/ بیا شرح آن ماجرا كن بیا بغض یك ساله مان را/ به یك روضه حاجت روا كن روایت كن از دشت ماتم/ بخوان خط به خط روضه هایت ولی بگذر از خط آخر/ كه سربسته ماند حكایت بیا ای دل امشب/ به پابوس این غم بیا تا بباریم/ چو باران نم نم (ی

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا