دهه فرهنگی حمیدیه

این کلیپ تبلیغاتی هر روز 9 بار در صداوسیمای خوزستان پخش میشود. کارگردان:سیدباقر موسوی/گوینده متن:قماشی

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا