نوحه عربی فارسی، امّ أبیها یا زهرا - میثم مطیعی

یا لَحُزنٍ طالَ (آه از اندوهی طولانی) فیه دَمعی سالَ (که اشک چشمم در آن جاری شد) فَبأَحزانی أَنوحُ لكِ یا زهراءُ (ای زهراء! با اندوه هایم برای تو نوحه سرایی می كنم) جَفنی الأوّاه (چشم من پر از آه و ناله است) شاکراً للهِ (در حالی که خدا را شکر می کنم) إنّنی صِرتُ مُحِبًّا لَكِ یا حوراءُ (من دوست دار تو شده ام، ای حوراء!) أنتِ مَعناً لِبُکای (تو مقصود گریه ام هستی) و لَكِ یَعلو نِدای (و ناله ام تنها برای تو بلند می شود) سَیِّدتی لكِ الفداءُ (ای سرور من، فدای تو باد) أنا و أمّی و أبای (جان من و مادرم

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا