لری- نورآباد ممسنی- جاسم خدا رحمی- Lori. Jasem Khodarahmi

تقدیم به همه دوستدارن موسیقی فولکلوریک

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا