موشن گرافیک-پشت پرده همه پرسی استقلال کردستان عراق

استراتژی گالیوری برای جهان اسلام! فروپاشی امپراتوری عثمانی با تجزیه ی این ابرقدرت ،رقم خورد.به این ترتیب،روش تجزیه توسط غرب،بارها به عنوان یکی از روش های تضعیف دیگر کشورها به کار گرفته شد؛این عمل بعدها به "استراتژی گالیوری"معروف شد.جیمز بلک وِل مبتنی بر داستان«گالیور»جنوب غرب آسیا که به غلط خاورمیانه گفته می شود را معادل لی لی پوت می داند؛گنجی که بر سر آن دعوا است،منابع زیرزمینی این منطقه است.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا