سپاه مردم ایران برای اولین راضی هستند که...

با مردم میامنار دارن اینکار میکنن برای اولین حاضرم پول بیت المال ما ایرانی ها اسلحه بخرند بدن به این میانماری ها تا از خودشون دفاع کند. سپاه از طرف مردم ایران به شما سپاهی ها مردم ایران راضی هستند پول بیت المال برای مردم میانمار غذا و اسلحه فرستاده شود و حتی یک گردان سپاه کشور برای دفاع ازشون فرستاده بشه بی ناموس های تبتی دارن زنده زنده میانماری ها میسوزونن.مادر و بچه را با هم. سپاه کمکشون کن

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا