سوپر ماریو با ویلچر

این کلیپ برای درک معضلات تردد شهری معلولین ساخته شده است.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا