دلیل مترجم صدا و سیما برای سانسور و تغییر سخنان ترامپ

دلیل مترجم صدا و سیما برای سانسور و تغییر سخنان ترامپ حرفهای عجیبی میزنه ! خبرنگاری یک کار حرفه ای است نه احساساتی .شما وظیفه ات این بود سخنان این شخص هر کسی میخواهد باشد را به طور دقیق ترجمه کنی نه اینکه چون خوشت نمیاد تغییرش بدی ! عجب حرکت هایی میبینه آدم . به خدا اگر خبرگزاری ها همچین چیزی بفهمند خودکشی می کنند .

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا