مصادیق آیه مباهله و تحریف آن در کتب اهل سنت و وهابیت

در صحیح مسلم آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله برای مباهله امیرالمؤمنین، حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام بردند و اهل بیت خود را ایشان معرف کردند. جالب است که برخی دیگر از علمای اهل سنت و وهابیت این نظر صحیح مسلم را زیر سؤال می برند! این تناقض را در این کلیپ حتماً ببینید.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا