تنبک نوازی سارینا رحیمی به همراه مربیش آرزو قنبری

هنرجو: سارینا رحیمی مربی: آرزو قنبری تنبک و فلوت ریکوردر مدت اموزش: سال

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا