درنگ: منِ ایده آل

با حضور صالح بهشتی تصویربردار،تدوین: مسعود سلطانی ارج صدابردار: علی زاهدی دستیار: سارا اکبری

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا