دولت سهم خود را در کاهش #آسیب_اجتماعی شهر تهران بپردازد

جناب آقای #نظری عضو محترم #شورای_اسلامی_شهر_تهران در همایش رونمایی از سامانه #مسئولیت_اجتماعی #سازمان_خدمات_اجتماعی #شهرداری_تهران

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا