پارک زیبای جدیدالاحداث دانشجو درشهر اسفراین

شهرداری اسفراین در کمترین زمان ممکن اقدام به احداث یک پارک زیبا نمود که شما قسمتی از نمای آنرا در این کلیپ ملاحظه خواهید کرد.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا