روستاهای مرزی و بدون آب خراسان جنوبی

شبکه خبر- 25 شهریور 96- 20:00| کنار چشمه با لب تشنه؛ روستاهای مرزی و بدون آب خراسان جنوبی در کنار بستری از آب. ظاهرا برنامه ای هم برای استفاده از این موهبت الهی وجود ندارد.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا