مصاحبه استاد بزرگ با شبکه اصفهان

با دیدن این کلیپ بیشتر سوالات شما درباره رزم آوران رفع خواهدشد توضیحاتی درباره فنون و مسابقات توسط استاد بزرگ

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا