چرا دشمنان آمریکا هنوز از جنگنده F-15 Eagle می ترسند؟

تا کمتر از سه دهه پیش جنگنده F-15 Eagle به عنوان "پادشاه آسمان ها" شناخته می شد. تا قبل از ورود جنگنده های F-22 Raptor به نیروی هوایی آمریکا ، جنگنده F-15 Eagle به عنوان جنگنده برتر این نیرو به حساب می آمد. ... خرید انواع ماکت های هواپیما و هلیکوپتر در سایت شرکت بُعدچهارم: Maket.Bode4.com

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا