دیوار قلعه تیگراناکرت در دیاربکر امروزی

تیگراناکرت نام شهری باستانی ست در کنار شهر سیلوان در خاور دیاربکر در ترکیهٔ کنونی. این شهر را تیگران بزرگ پادشاه ارمنستان در سده یکم پیش از میلاد بنیاد نهاد. این شهر ارمنی برای ارامنه بود ولی سیاست نژاد پرستانه حکومت عثمانی باعث شد که امروز نام این شهر از تیگراناکرت به دیاربکر تغییر کند و ارامنه کمی در آنجا زندگی کنند و خیلی از آنها هویت اصلی خود را پنهان میکنند و خود را کرد می نامند

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا