به تو می اندیشم...!

با صدای: امیر نظرعلی - شعر: فریدون مشیری - موسیقی: کارن همایونفر

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا