فیل عصبانی پلنگ را از دست کفتارها نجات داد

توله پلنگ یک ساله که قصد دارد مادر خود را ترک رده و مستقل زندگی کند مورد هجوم دسته کفتارها قرار می گیرد و محاصره می شود. از اقبال خوب این پلنگ، یک فیل عصبانی که از حضور کفتارها در محدوده گله خود خشمگین است به آنها حمله ور شده و آنها را فراری می دهد. پلنگ هم تا فرصتی دوباره نزد مادر خود باز می گردد.پلنگ ها معمولا پس از یک سالگی روابط مادر و فرزندیشان کمرنگ شده و غریبه می شوند.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا