ماجرای اعتراض شدید لاریجانی به ضرغامی!

ضرغامی جلسه ای از شورای عالی امنیت ملی را شرح میدهد که لاریجانی به دلیل عملکرد صداوسیما اعتراضی جدی به وی میکند

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا