حقیقت

اینان ، قبل از انقلاب انحراف داشتند . حال ، نمایان تر شده است و بر حسب شرایط بزرگ تر . اینان انقلاب نکردند که حالا بخواهند هر کجا این انقلاب را ببرند . اگر به مردم بود که مصر و یمن و فلسطین هم دارند مدام کشته می دهند ... تعیین کننده خواست خداست . بعد از خدا و امام زمان (علیه السلام ) انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) و الآن رهبری است نه اینان .

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا