شعر رینبوراکس

من ویدیوی قبلی رو حذف کردم چون به نظرم اینجوری بهتره با ویوا ویدیو درست کردم هیچ تغییری نکرده فقط یکم.هنوز خیلی مونده تا خوشحالی این چند روز بازدید کم شده.(مدرسه هنوز تموم نشده،ما هم بد بختیم)

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا