رای مثبت حسن روحانی به حصر خانگی موسوی و کروبی !

یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در سالهای 96و 92 رفع حصر موسوی و کروبی بود . نکته جالب این موضوع رای مثبت ایشان به حصر خانگی سران فتنه در جلسه شوارای امنیت ملی(سال 89) است . اگر ایشان مخالف حصر خانگی موسوی و کروبی بود چرا در جلسه شورای امنیت به حصر رای مثبت دادند ؟ ایشان که خود به عنوان رئیس جمهور رئیس شورای امنیت ملی است. سیاست پدر و مادر ندارد....

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا