دوبلم از کیوپد(توضیحات مهم)

این دوبلم واسه گروه دوبله ی مانسترهای هستش ببخشید ویدیو از مانسترهای نداشتم از ویدیوی اورافترهای استفاده کردم❤

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا