ایروان (ارمنستان) در یک نگاه - اخذ ویزای آمریکا

سفارت آمریکا در ایروانِ ارمنستان یکی از سه سفارت اصلی است که نسبت به دیگر سفارت ها معقول تر رفتار میکند. از سال 1394 مراجعه به این سفارت توسط کیس های دانشجویی ایرانی بسیار زیاد شده است. ارمنستان کشوری کوچک و منظمی است و در اقامت سه چهار روزه بهتر است تمامی مناطق گردشگری مشاهده شود. جهت کسب اخذ ویزا آمریکا به گروه های تلگرامی زیر مراجعه نمائید @applyabroad2017

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا