وعده ای كه در دولت یازدهم تحقق یافت

افتتاح ورزشگاه مدرن پارس در شیراز ، امروز با دستور دكتر روحانی و توسط وزیر ورزش و جوانان

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا