سخنرانی دکتر محمدصادق علمی

سخنرانی دکتر محمدصادق علمی و ذکر نکاتی در باره سبک زندگی اسلامی در مراسم اهدای جوایز به اعضای جلسه تلاوت قرآن کریم ، مسجد کرامت ( 11 / 4 / 1396 )

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا