رکورد آسیا(دوم جهان) در آیتم اسکیوب توسط مهرزاد گلی

این رکورد حدود یک سال پیش ثبت شد ، و هنوز هم رکورد اول اسیاست ، و در رنک جهانی بعد یک سال یک پله سقوط داشته و شده سوم جهان Iran Grand prix2016 Puzzle, qiyi

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا