بازیگر نوجوان امیر رضا احمدی

امیر رضا احمدی بازیگر قابل و توانای برنامه کودک شبکه دو صدا و سیما

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا