تعرض به رودخانه کرج

شبکه خبر- 2 مرداد 96- 19:00| با تخریب ساختمان های غیرمجاز 5 هزار متر مربع از زمین های حریم رودخانه کرج رفع تصرف شد.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا