واکنش جالب شهرام جزایری به ژن خوب یک آقازاده!

واکنش جالب شهرام جزایری درباره اظهارات فرزند عارف درباره «ژن خوب» را در ویدئوی زیر ببینید.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا