Bernie Sanders Has Been Cheated Out Of Thousands Of Votes [Truth Comedy]

این هفته، لی را پوشش می دهد شدن رشته برنی ساندر از پیروزی اولیه در برابر هیلاری کلینتون. پیروزی او این بود تعجب آور نیست، اما آنچه تعجب آور بود رسوایی سرکوب رای دهندگان که در آریزونا رخ داده بود. معلوم است، کسی که در تلاش برای نگه داشتن اقلیت از رای دادن، و آن را دموکرات نیست! این و بیشتر در ویرایش امشب.

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا