نماهنگ قرآنی زیبا از بیانات امام خامنه ای

بیانات امام خامنه ای در مورد تلاوت معنا محور با نوای قرآنی طوق نجاتی

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا