پونی فلاترشای و اکواستریاگرلز پینکی من(ادرس در توضیحات)

هر دو رو از پالادیوم خریدم فلاترشای ۱۲۷ تومن پینکی ۱۵۸ تومن

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا