- خلاصه بازی

استقلال و الریان قطر.استقلال . الریان قطر . استقلال قهرمان .

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا