کلیپ هشدارآمیز سایت خامنه ای درباره طرح احتمالی عدم کفایت روحانی!

کلیپ هشدارآمیز سایت آیت الله خامنه ای خطاب به حسن روحانی درباره طرح عدم کفایت بنی صدر - شبکه تصویری ایرانیان98Iranian21TV100Channel - IranianTVChannel - VODiran98tv21channel

افزایش بازدیدافزایش بازدید سایتافزایش بازدید واقعیافزایش رتبه الکساافزایش رتبه سایتافزایش رنک الکسابهبود رتبه الکساخرید بازدیدرتبه الکساکاهش رتبه الکسا